fbpx

Menyempurnakan Syahadat sebagai Kunci Surga

Orang-orang yang beriman tidak menjadikan kesibukan lain yang dapat melalaikan mereka dari amal-amal shalih tersebut dan Allah Swt  memudahkan bagi mereka sarana-sarana dan jalan-jalan yang dapat mengantarkan mereka kepada surga dengan ketundukan mereka dan telah menjadikan surga bagi mereka sebelum mereka sendiri diciptakan. Allah Swt, telah mengelilingi surga itu dengan perkara-perkara yang […]

Mengunci Lisan dari Perkataan Keji dan Munkar

Satu waktu Rasulullah saw pernah ditanya:“keislamanan bagaimana yang utama? Beliau menjawab: siapa yang perkataan dan perbuatannya menjadikan orang Islam selamat (tidak terganggu). (HR. Bukhari dan Muslim). Dalam hadits lain Rasulullah menegaskan diantara keutamaan dan kesempurnaan Islam seseorang adalah meninggalkan apa yang tidak bermanfaat.