fbpx

Dompet Sejuta Harapan

Safari Dongeng, Bukan Sekedar Dongeng

Alhamdulillah pada bulan April 2019, Dompet Sejuta Harapan (DSH) Cabang Solo menjalankan program baru Safari Dongeng bersama Kak Amr Ahmad Abdullah. Program ini diadakan melihat antusiasme anak-anak menyaksikan dongeng. Masa kanak-kanak di tengah berbagai hiburan yang kurang mendidik perlu dialihkan pada hiburan yang tidak hanya membawa keceriaan namun juga menawarkan value kebaikan.

Sedekah, Tidak Mengurangi malah Menambah

Katakanlah: “Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki bagi siapa yang dikehendaki-Nya di antara hamba-hamba-Nya dan menyempitkan bagi (siapa yang dikehendaki-Nya)”. Dan barang apa saja yang kamu nafkahkan, maka Allah akan menggantinya dan Dia lah Pemberi rezeki yang sebaik-baiknya. [QS. Saba’ (34): 39]